Gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen vallen alle stoffen die op de één of andere manier schadelijk voor de gezondheid of het milieu zijn of kunnen zijn. Dit kunnen stoffen zijn die gekocht kunnen worden in een verpakking maar dit kunnen ook stoffen zijn die ontstaan (uitlaatgassen).

In de arbowet is beschreven dat de veiligheid en gezondheid van werknemers geen gevaar mag oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de praktijk komt het erop neer dat je moet streven naar het voorkomen van blootstelling aan de gevaarlijke stof. Dit kan door de stof te vervangen door een minder schadelijke variant, door collectieve maatregelen te treffen zoals afzuiging en ventilatie, door specifieke maatregelen te treffen zoals bronafzuiging of door gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Voor bepaalde stoffen gelden strengere eisen, bijvoorbeeld voor kankerverwekkende stoffen of stoffen die gevaarlijk zijn voor het nageslacht.

Terug naar overzicht

meer informatie over mijn diensten?

Klik hier
Website laten maken door Modual.