Links

Diverse instanties in Nederland houden zich bezig met veiligheid. Het gaat onder meer om:

Inspectiedienst SZW, beter bekend als de Arbeidsinspectie (AI): houdt toezicht op en bevordert de naleving van de wetten op het terrein van arbeidsbescherming (veilig en gezond werken) en bestrijdt arbeidsmarkt-fraude  zoals illegale tewerkstelling, uitbuiting en onderbetaling.

Nederlandse vereniging voor veiligheidskunde (NVVK): beroepsvereniging van veiligheidskundigen werkzaam in uiteenlopende bedrijfstakken.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA): systeem om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun beheersysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Veel informatie over arbeidsomstandigheden is te vinden op de volgende sites

Veel informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen is te vinden op:

meer informatie over mijn diensten?

Klik hier
Website laten maken door Modual.