Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat is MVO?

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO in het kort:

Het bewust richten van de ondernemings-activiteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. Evenwicht vinden tussen kwaliteit van leven hier en nu en kwaliteit van leven daar en later. Zoeken naar mogelijkheden om van winst naar waarde creëren te gaan.

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. 

Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO: 
Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P's.

Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.

Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

Voordelen van maatschappelijk verantwoord werken:

# stimuleren van beter geïnformeerde besluitvorming gebaseerd op een verbeterd begrip van de verwachtingen van de maatschappij, de met maatschappelijk verantwoordelijkheid verwante kansen (inclusief beter management van wettelijke risico's) en de risico's van niet maatschappelijk verantwoordelijk gedrag

# verbeteren van risicomanagement van de organisatie

# versterken van de reputatie van de organisatie en het kweken van een groter publiek vertrouwen

# ondersteunen van de 'license to operate' van een organisatie; de maatschappelijke instemming voor een organisatie om haar activiteiten uit te voeren

# op gang brengen van innovatie

# verbeteren van het concurrentievermogen, met inbegrip van de toegang tot financiering en verbetering van de status van voorkeurspartner

# verbeteren van de relatie met de stakeholders, waardoor nieuwe perspectieven worden geopend en nieuwe contacten met een gevarieerde reeks stakeholders worden gelegd

# versterken van loyaliteit, betrokkenheid, deelname en moreel bij medewerkers

# verbeteren van veiligheid en gezondheid van zowel vrouwelijke als mannelijke werknemers

# positieve effecten op het vermogen van de organisatie om medewerkers te werven, te motiveren en te behouden

# bereiken van besparingen in verband met de toegenomen productiviteit en efficiëntere besteding van middelen, lagere energie- en waterconsumptie, vermindering van afval en het terugwinnen van waardevolle bijproducten

# verbeteren van de betrouwbaarheid en eerlijkheid van transacties door verantwoorde politieke betrokkenheid, eerlijke concurrentie en de afwezigheid van corruptie

# voorkomen of verkleinen van potentiële conflicten met consumenten over producten of diensten


meer informatie over mijn diensten?

Klik hier
Website laten maken door Modual.